Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen!

Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen!

Iemand die in de huidige situatie waarin wij leven, vergelijkingen trekt met de oorlogsjaren, krijgt meestal te horen dat je dat niet mag zeggen. De huidige situatie is niet vergelijkbaar. Maar het is maar hoe je naar de oorlog kijkt. Beperk je het tot de bezetting 40 – 45 of kijk je ook naar de jaren die daar aan vooraf gaan? Kijk je naar het resultaat, de vele slachtoffers, of kijk je naar het proces hoe het zo ver heeft kunnen komen. Want juist daarvan kun je leren en voorkomen dat het weer gebeurd!

We worden niet beschoten, maar wel beheerst!

Gelukkig is, ondanks de vele beperkingen, de huidige situatie niet te vergelijken met de bezetting van 40 -45. We hoeven niet bang te zijn om doodgeschoten of gebombardeerd te worden, we hoeven niet onder te duiken, en we hoeven geen honger te lijden. Maar de beperkingen van vrijheid, zoals de avondklok en het verbod op samenscholing, roepen toch wel herinneringen op.

We worden dan wel niet beschoten, toch worden beheerst door een virus. Maar we worden vooral ook beheerst door ANGST! Angst die men kan voeden of juist kan wegnemen. Helaas gebeurt vooral het eerste in de media, het OMT en het beleid. En dat angst een slechte raadgever is, zal ik verderop laten zien.

De oorlog startte echter al jaren voor de bezetting van Nederland. Hitler viel niet direct andere landen binnen. Het begon met het opzetten van de maatschappij tegen groepen. Deze groepen kregen de schuld van veel zaken waar ze part nog deel aan hadden en mensen werden bang gemaakt voor deze groepen. Daarnaast werden mensen bang gemaakt om anders te denken dan de meute. De geselecteerde groepen werden stapje voor stapje verder uitgesloten van de maatschappij en de angst werd opgeschroefd.

En dat is wat er nu ook, hopelijk onbedoeld, gebeurt. Maar als je naar de wetten in voorbereiding kijkt, bekruipt mij toch een zeer onbehagelijk gevoel. Wetten die je “vrijheden” geven omdat je goed bent, in plaats van wetten die je beperken, wanneer je anderen tekort doet. Wetten die uitsluiten als je niet bij de massa behoort. En dat wilden we toch nooit meer?!

Wat is vrijheid?!

Tot maart 2020 leefden we bijna 75 jaar in een land waar we, binnen de kaders van de wet, vrij te zijn. Je mocht denken en zeggen wat je wilde en je was in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Maar met de komst van het Corona-virus is dit ineens 180 graden gedraaid. Je bent verantwoordelijk voor de gezondheid van anderen, je moet aantonen dat je gezond bent, je moet verplichte maatregelen volgen als niet-werkende mondkapjes dragen in openbare ruimte inclusief winkels; geen toegang tot sportaccommodaties, horeca, en niet essentiële winkels; verplicht thuiswerken als mogelijk; online onderwijs volgen; je mag nog maar een zeer beperkt aantal mensen ontmoeten; en als je vragen stelt, wordt je al gauw als Wappie weggezet.

Dat is geen vrijheid! In vrijheid zou ik, en ik denk de meeste medelanders, deze maatregelen met plezier doen. Zeker wanneer ik anderen daarmee kan ondersteunen. Maar dan wel onder de voorwaarde dat ik de noodzaak van de maatregelen zou inzien!

Zeg nu niet dat omdat ik de noodzaak niet inzie, het juist nodig is om ze te verplichten. Want dat is BS! Want wanneer er echt sprake is van een noodsituatie, treft iedereen wel maatregelen uit vrije wil!

Wanneer we echt te maken zouden hebben met een zeer dodelijke ziekte, zoals bijvoorbeeld Ebola, zou iedereen zich aan de nodige maatregelen houden. Niet uit angst, maar uit noodzaak. Daar is echt geen wetgeving voor nodig.

Tegenstrijdigheid in het beleid

Corona is voor een aantal mensen een vervelende of zelfs gevaarlijke ziekte. Maar zeker niet voor iedereen.

In mei 2020 was al bekend dat het virus voor 98,5% van de mensen die het krijgen, niet gevaarlijk is. Een groot deel wordt zelfs niet of nauwelijks ziek. Helaas een aantal mensen wel. 1,5% van de mensen die het kreeg, kwam in het ziekenhuis, 0,35% op de IC en ca 0,05% overleed er aan. Ondertussen zijn deze cijfers, doordat er meer bekend is over de aanpak, nog verder gedaald.

Van de mensen voor wie het gevaarlijk is, is ook bekend dat zij tot bepaalde risicogroepen behoren. Hoe logisch is het dan om deze groepen aparte bescherming aan te bieden en de rest van de maatschappij vrij te laten?!

Dit wilde men niet om geen tweedeling in de maatschappij te krijgen. Toch werden de ouderen opgesloten en was bezoek niet toegestaan. En nu wordt zelfs gewerkt aan een vaccinatiepaspoort en testmaatschappij om mensen ontnomen vrijheden terug te geven. Dat is de omgekeerde wereld. Het leidt juist tot tweedeling en uitsluiting.

Een dergelijke maatschappij zet aan tot indirecte vaccinatieplicht! Want wat als je geen toegang hebt tot je werk, winkel, school, sportclub of andere delen van de maatschappij zonder vaccinatiepaspoort of testbewijs? Wat als je je niet wilt vaccineren, dat is toch een persoonlijke keuze. Datzelfde geldt toch voor het laten testen. Een test die aan moet tonen dat je niet ziek bent, terwijl je niet eens klachten hebt. Testen die je een paar keer per week moet gaan doen en die je zelf moet betalen. Dan is een prikkie toch de oplossing om je vrijheid terug te krijgen. Maar dat is toch geen echte vrijheid! Dat is een medische dictatuur!

Ratio versus angst!

Gezonde afwegingen maak je rationeel en niet op basis van emoties en al zeker niet op basis van angst. Want zoals iedereen weet is angst een slechte raadgever. Toch leeft Nederland voor een groot deel in angst en onze overheid voedt dit in plaats van rationeel naar de zaak te kijken. En rationele oplossingen laat men links liggen.

Even een simpel voorbeeld. De eerste maatregelen werden in maart 2020 afgekondigd onder het mom “We doen het voor de zorg!” en “flatten the curve”. Het geschetste probleem was dat de capaciteit in de zorg de beperkende factor was en we natuurlijk willen dat alle patiënten behandeld konden worden. Logisch. Niet logisch is, nu we ruim een jaar verder zijn, dat er nog geen structureel IC-bed bijgekomen is. Een aangeboden schip met ruim 500 IC-bedden, inclusief geschoold en Nederlands personeel is zelfs afgewezen.

Er wordt gesteld dat het structureel opschalen tijd kost. Maar over de optie van het terughalen van wegbezuinigde bedden/personeel wordt niets gezegd. Sinds 2015 is het aantal IC-bedden gehalveerd door bezuinigingen. Dat personeel is toch wel terug te vinden en zo nodig met een bonus binnen te halen?!

Nog een simpel voorbeeld. Op 1 december is de verplichting op het dragen van niet-werkende mondkapjes ingegaan. Maanden gaf de overheid aan dat ze niet werken en Jaap van Dissel, baas RIVM heeft altijd aangegeven dat, mochten ze al werken, de werking nihil is. Daar en tegen is ondertussen vanuit meerdere onderzoeken duidelijk geworden dat veel mondkapjes kankerverwekkende stoffen bevatten en dat het verkeerd dragen (wat iedereen doet) kan leiden tot bacteriologische infecties. Hoe logisch zou het dan zijn om deze maatregel per direct terug te draaien. Niets daarover! Je krijgt een boete wanneer je kiest voor je eigen gezondheid door geen mondkapje te dragen. Is dit nog logisch? Doe je dit nog voor de ander? Kun je zo iets überhaupt van een ander vragen?!

Nog een simpel voorbeeld. Corona is een luchtweginfectie. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Besmetting via oppervlakken is niet aangetoond, ook al kan het virus enige tijd op een oppervlak overleven. Toch mag je geen handen schudden, niet knuffelen en moet je handen ontsmetten, als ook je winkelwagen. Daarbij komt nog dat de Gezondheidsraad al in 2016 het gebruik van handen ontsmetten heeft afgeraden in verband met de vaak aanwezige kankerverwekkende stoffen.

Nog een voorbeeld. Zoals gezegd is Corona een luchtweginfectie en vindt besmetting plaats via de luchtwegen. Je moet ander halve meter afstand houden zodat de grote besmettelijke druppels niet in de luchtwegen van een ander kunnen komen. Ondanks dat van luchtweginfecties als Influenza uit meerdere onderzoeken (waaronder onderzoek van het RIVM in 2011) is gebleken dat de verspreiding voornamelijk plaatsvindt via kleinere druppels die in de lucht blijven zweven, de zogenaamde aerosolen, hebben deze tot april 2021 geen aandacht gekregen en is er nauwelijks aandacht voor ventilatie geweest. Goed onderbouwde geluiden als die van Maurice de Hond zijn door de overheid genegeerd en in de media weggehoond. Volledig onlogisch.

Zoals gezegd is angst een slechte raadgever en leidt, zoals je ziet, tot onlogische beslissingen en wetgeving.

Angst laat mensen dingen doen die ze normaliter niet zouden doen. Tijdens het proces werd na de oorlog aan Joseph Goebels, minister van volksvoorliching en propaganda, gevraagd hoe het mogelijk was dat mensen het regime van Hitler volgden. Hij gaf toen aan dat het niet uit maakt van welke religie of stroming je ook bent, maar dat je de mensen door angst in te zetten, altijd kunt sturen.

Laat het nu ook juist de angst zijn die boven de ratio de toon voert. De gemiddelde Nederlander is bang voor het virus, heeft geen beeld van zijn eigen risico’s ten aanzien van het virus en ziet zijn angst alleen maar gevoed door zware ingrijpende maatregelen en ernstige geluiden in de media.

Waarom zou je Evalueren?

Onder het mom van Volksgezondheid worden dus allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd. Maatregelen die NIET of nauwelijks worden geëvalueerd en alleen vanuit modellen met eigen ingevoerde uitgangspunten als waarheid worden gezien. Dat is toch niet te begrijpen?!

Het frappante is dat terwijl de groep mensen met immuniteit door vaccin of door het doormaken van de ziekte, al meer dan een derde van de maatschappij betreft, de maatregelen alleen maar structureler worden. Dat roept bij mij nog meer vragen op.

Vragen stellen lijkt mij niet meer dan logisch. De belangrijkste vraag in deze is natuurlijk of de maatregelen het beoogde effect resulteren, in deze het beteugelen van de verspreiding. Dat doe je door te evalueren. Maar dat gebeurt dus niet! Dat roept bij mij dan weer nieuwe vragen op!

Het hebben van vragen over het beleid wordt echter niet echt gewaardeerd. Want je wordt al gauw als Wappie of Complotdenker. Dat zorgt alleen maar voor polarisatie. En polarisatie zorgt er ook voor dat mensen altijd naar de anderen wijzen en niet willen of kunnen uitzien dat ze wellicht zelf ook niet alles bij het rechte eind hebben.

Het begon met het scheppen van Tweedeling!

Polarisatie betekent tweedeling in de maatschappij. Maar wanneer deze polarisatie door de overheid wordt bevorderd, wordt het zorgelijk. Want dit is ook wat er begin jaren 30 in Duitsland gebeurde. Het opzetten van de massa tegen een kleine groep.

Wij tegen zij. En als je kritisch bent, wordt je zo maar in de andere groep geplaatst. Er was geen plek voor kritische geluiden. En er bij horen werd beloond. Wat gebeurde was door bijvoorbeeld simpelweg groepen de schuld te geven van problemen in de maatschappij. Terwijl individuen daar feitelijk part nog deel aan hadden. Discriminatie en uitsluiting.

Gisteren, 4 mei, herdacht heel Nederland. Dat nooit meer! Maar het gebeurt opnieuw. Maar nu niet op basis van afkomst, maar op basis van overtuiging. Je mag straks nog deelnemen aan de maatschappij met een vaccinatiepaspoort en/of door een paar keer week een sneltest uit te laten voeren om aan te tonen dat je inderdaad gezond bent. Testen die niet eens aan kunnen tonen of je besmettelijk bent, maar slechts de aanwezigheid van een stukje virus dat geheel niet actief hoeft te zijn. En vaccins waarvan niet bekend is of je daarmee verspreiding kan voorkomen.

Wil je je niet laten vaccineren en zie je ook niets in sneltesten, dan mag je gewoon niet meer meedoen. Je wordt een paria!

Dit terwijl je gezond bent, in de basis geen gevaar vormt voor wie dan ook, maar omdat je een andere visie op gezondheid hebt. De visie die tot maart 2020 de algemene visie was. Je bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor je gezondheid en je mag zelf bepalen wat je met je leven en lichaam doet.

Oh ja, als gevaccineerde mag je gewoon blijven roken, drinken, ongezond eten, etc. Allemaal gedragingen die jaarlijks tot veel meer ziekenhuisopnames en doden leiden dan het virus waar nu zulke vrijheidsbeperkende maatregelen voor worden genomen.

Snap jij het beleid nog?

Snap je dat ik processen zie die in het verleden tot afschuwelijke zaken hebben geleid en dat ik juist “Dat nooit meer!” wil?!

Dus ja, mag ik naar het verleden kijken om daar lering uit te trekken?!

Ja, dat mag ik! En ik hoop dat iedereen dat doet!

Bert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *