TV

Op deze pagina vind je interessante video’s. Actuele onderwerpen van verschillende kanten belicht. Kanten die we helaas in de mainstream media niet of nauwelijks horen. Hierdoor kan een ieder veel moeilijker een eigen oordeel/visie vormen.

Massavorming: Flavio in gesprek met Maurice

Interessant gesprek over afgelopen jaar!