Vaccinatievragen

Vaccinatievragen

Vaccinatievragen

We staan aan de vooravond van een enorme massavaccinatie, met als doel de “Coronacrisis” aan te pakken en op te lossen. De situatie waar we nu in zitten is natuurlijk verre van wenselijk. En als een prikje de oplossing is, dan liever nog vandaag dan morgen. Doe je het niet voor jezelf, dan doe je het toch voor een ander?!

Ik wou dat het zo simpel was. Toen ik me in de vaccins ben gaan verdiepen, kreeg ik meer vragen dan antwoorden. Daarom heb ik medio december een brief aan minister De Jonge gestuurd met maar liefst 98 vragen over het vaccin. Dit met daarbij de vermelding dat door deze vragen in de mediacampagne te beantwoorden, hij veel zorgen en vragen bij heel veel mensen weg zou kunnen nemen. Meer dan een ontvangstbevestiging heb ik nog niet mogen ontvangen, maar met zijn optreden in de media ben ik bang dat ik geen antwoord ga krijgen.

Voor onze minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, is het simpel. Vaccinatie is de enige oplossing. Hij zette de mensen die vragen hebben over het vaccin (en daarmee dus ook mij) weg als frikandeleters. Erg denigrerend, terwijl het om een heel ingrijpende keuze gaat. Ik eet al 30 jaar geen frikandellen omdat ik weet wat er in zit. En dat geldt volgens mij voor veel meer kritische mensen.

In mijn optiek is dit veel te kort door de bocht om de vaccinatie als de oplossing te presenteren. Want er kleven ook mogelijke nadelige effecten aan dat “prikje”. Vooral ook omdat het onomkeerbare gevolgen kan hebben, hoe klein die kans ook is. Daarom wil ik een ieder aanraden om een goed overwogen beslissing te maken. En omdat de zowel de politiek als media helaas alleen maar aansturen op dat “prikje” als de oplossing en daarbij veel aspecten over het hoofd zien, heb ik een aantal afwegingen op een rijtje gezet. Dit met daarbij de feiten die volgens mij van belang zijn om uw keuze te maken. Ik raad u echter aan om uw eigen onderzoek te doen.

 

Vragen die een ieder zich zelf zou moeten stellen voor hij of zij besluit om zich te laten vaccineren

Dagelijks maken we bewust of onbewust keuzes welke van invloed zijn op ons leven en onze gezondheid. Iedere verkeersdeelnemer bijvoorbeeld weet dat er het gevaar van een ongeluk is, maar schat deze kans laag in en vindt de voordelen van wel aan het verkeer deelnemen groter dan de mogelijke nadelen van een eventueel ongeluk. Ook ten aanzien van gezondheid maken we dagelijks keuzes. Niemand wil ziek worden, maar toch weten we dat een aantal dingen die we doen niet goed voor ons zijn. In de afgelopen 25 jaar heb ik mijn eigen visie op vitaliteit ontwikkeld. Mijn doel is om mijn immuunsysteem zo sterk mogelijk te houden, maar dan wel binnen de randvoorwaarden van een voor mij prettig leven.

Preventie, het voorkomen van, is een belangrijk onderdeel in mijn visie. Hoe optimaler mijn immuunsysteem kan werken, hoe lager de kans op ziekte. Uitsluiten kan ik dat natuurlijk nooit, aangezien er altijd factoren zijn waarop ik geen invloed heb.

Vaccineren is een mogelijke vorm van preventie. Maar omdat er ook nadelen aan een vaccinatie kunnen zitten (geen enkel vaccin is 100% veilig), is er altijd een afweging te maken of een vaccin op dit moment voor mij de juiste keuze is. Daarbij zijn een aantal vragen en natuurlijk de antwoorden daarop, van essentieel belang. Deze afwegingen kunnen voor jou anders zijn dan voor mij.  De vragen die ik mij stel als het om COVID-19 gaat:

 • Hoe gevaarlijk is Corona voor mij?
 • Wat kan ik doen om de kans op Corona te krijgen verkleinen?
 • Wat kan ik doen mocht ik toch ziek worden?
 • Hoe gevaarlijk is een vaccinatie voor mij?
 • Wat zij de maatschappelijke gevolgen van mijn besluit?

In dit artikel ga ik informatie geven op basis waarvan jij voor jezelf de keuze kunt maken. Tot welke conclusie je ook komt, maakt mij niet uit. Als het maar om een afgewogen besluit gaat. Ik raad je aan om je goed in de materie te verdiepen, omdat aan elke keuze er mogelijk onomkeerbare effecten kunnen zitten. Trek mijn verhaal gerust in twijfel en stel vragen, want het gaat uiteindelijk om jouw leven.

 

Hoe gevaarlijk is Corona voor mij?

Voor een aantal mensen is COVID-19 helaas een ernstige ziekte. En helaas overlijden er ook mensen aan of met Corona. De cijfers van het RIVM en WHO laten zien dat de dodelijkheid gelukkig veel lager ligt dan begin vorig jaar het geval leek te zijn. De IFR (kans op overlijden na besmetting) blijkt gemiddeld 0,23% (Bron WHO), waarbij geldt dat deze IFR voor mensen onder de 70 jaar slechts 0,05% is. Om dit even in perspectief te plaatsen. De jaarlijkse griepepidemie als gevolg van Influenza heeft een IFR van 0,16%.

Maurice de Hond heeft een analyse gemaakt van de kans op overlijden

Leeftijdsklasse   IFR (stervenskans)

18 – 34                0,004%

35 – 44                0,008%

45 – 54                0,04%

55 – 64                0,18%

65 – 80                1,1%

Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/17/wanneer-komen-we-weer-bij-zinnen/

De gemiddelde leeftijd van de mensen die in de eerste golf is overleden was 83 jaar, waarbij meer dan 50% van de overledenen ouder was dan 80 jaar. Het percentage overledenen onder de 70 jaar was 11%, waarbij de kans op overlijden toeneemt met de leeftijd. Bij meer dan 90% van de overledenen was er sprake van zogenoemd onderliggend lijden, wat inhoud dat er sprake was van minimaal 1 chronische ziekte.

Het RIVM heeft aangegeven ruim 98% van de mensen die wordt besmet, niet tot niet heel ernstig ziek wordt. Dezelfde cijfers laten zien dat 1,5% van de mensen die besmet worden, wel heel ernstig ziek worden en in het ziekenhuis worden opgenomen, waarbij er in de eerste golf 0,35% op de IC zijn opgenomen. De cijfers in de tweede golf lijken kwa percentage opnames gelukkig nog lager te zijn.

Recente cijfers laten zien dat het sterftecijfer in de ziekenhuizen met 47% is afgenomen ten aanzien van de eerste golf en het aantal mensen dat in het ziekenhuis en/of op de IC met circa 40% is afgenomen. Doordat men meer weet kan meer beter optreden, waardoor de sterftekans nog verder afneemt.

Wat kan ik doen om de kans om ziek te worden te verkleinen?

Net als met de griep krijgt niet iedereen COVID-19. Hoe dit kan of wat hierop van invloed is, is niet geheel duidelijk. De meeste besmettingen vinden plaats in de thuissituatie. Maar toch blijkt dat wanneer er iemand in uw huishouden positief is getest op COVID-19, de kans dat u ook wordt besmet slechts 15% is. (Bron: Jaap van Dissel RIVM).

Maurice de Hond heeft laten zien dat de seizoensinvloed op een griepachtige epidemie sterk afhankelijk is van de luchtvochtigheid (https://www.maurice.nl/2020/03/27/de-invloed-van-luchtvochtigheid-op-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus/) als ook de ventilatie. De kans om buiten besmet te worden is nihil. De kans om binnen besmet te worden kan worden verkleind met goede ventilatie en een voldoende luchtvochtigheid. Een goede graadmeter voor de ventilatie is de hoeveelheid CO2 in de lucht.

Met een simpele CO2-meter die rond de € 100,- te koop is, kunt u simpel de luchtkwaliteit in een binnenruimte in de gaten houden, zodat u de ventilatie kunt optimaliseren. Met een luchtvochtigheidsmeter (verkrijgbaar vanaf € 10,-) kunt u ook de luchtvochtigheid in de gaten houden. Bij 19 a 20 graden dient deze minimaal 45% te zijn. Bij voldoende vocht in de lucht blijkt het virus minder lang in de lucht te blijven hangen.

Naast ventilatie kunt u de luchtkwaliteit ook verbeteren met een luchtreiniger. Op https://www.maurice.nl/2020/10/04/waarop-moet-u-letten-bij-de-aanschaf-van-een-luchtreiniger/ vindt u daarover informatie over de mogelijkheden en waar u op moet letten.

Verder is gebleken dat de meeste corona-patiënten die in het ziekenhuis terecht kwamen een tekort aan vitaminen en/of mineralen hadden. Dit betreft de vitamine D en het spoorelement zink. Suppletie met vitamine D en/of een multivitamine kan bijdragen aan het versterken van het eigen immuunsysteem. (https://zelfzorgcovid19.nl/voeding/).

Uiteraard draagt een goede vitaliteit bij aan een goed werkend immuunsysteem. Een gezonde levensstijl verkleind de risico’s.

Resumerend wat ik kan doen om de kans op besmetting te verkleinen:

 • Gezonde levensstijl;
 • Voorkomen van tekorten aan vitaminen en mineralen door dagelijks suppletie met vitamine en/of multivitaminen;
 • Optimaliseren van de luchtkwaliteit, ventilatie en luchtvochtigheid in huis;
 • Mijden van slecht geventileerde ruimtes (neem een CO2-meter mee om dit snel en simpel te testen).

 

Wat kan ik doen mocht ik toch ziek worden?

Zoals reeds aangegeven wordt gelukkig niet iedereen die besmet wordt ziek of heel erg ziek. Slechts minder dan 2% van de mensen die besmet raakt, wordt helaas wel heel erg ziek. Gelukkig heeft men ondertussen veel ervaring opgedaan, waardoor de opnameduur in het ziekenhuis/IC aanzienlijk is teruggedrongen.

Als ik ziek wordt betekent dit dus niet automatisch dat ik heel erg ziek wordt. Bij degenen die ernstig ziek worden is vaak sprake van een overreactie van het immuunsysteem. De meeste mensen herstellen binnen een dag of 7, maar bij degene waar het misgaat, gaat dit mis na een dag of 7. Wat hiervan de oorzaak is, is mij onbekend.

Wat ik kan doen wanneer ik griepachtige klachten krijg, is direct starten met het innemen van extra vitamine C en vitamine D, om mijn immuunsysteem te ondersteunen. Daarnaast schijnen ook Quercetine in combinatie met zink een positief effect te kunnen hebben. (https://zelfzorgcovid19.nl/voeding/).

Bij degene waar het echt misgaat blijkt de zuurstofopname een probleem te zijn, met als gevolg een laag zuurstofgehalte in het bloed. Met een oximeter / saturatiemeter (vanaf € 25,-), kan men gemakkelijk het eigen zuurstofgehalte in het bloed in de gaten houden.

Daarnaast zijn er ondertussen middelen bekend die in de eerste en tweede lijn kunnen worden ingezet, waardoor de kans op overleven wordt vergroot en de kans op ziekenhuisopname wordt verkleind. Ivermectine blijkt in het ziekenhuis de kans op sterfte met 83% te verminderen en het herstel met 43% te verbeteren. (Bron: https://zelfzorgcovid19.nl/ivermectine-erg-effectief-in-gerandomiseerd-klinisch-onderzoek/ en https://www.linkedin.com/posts/berber-pieksma-9ab64617_vandaag-ging-deze-op-de-post-je-weet-activity-6751915834681110528-Hd-J)

Er zijn verschillende onderzoeken die laten zien dat Ivermectine in de eerste lijn (voorgeschreven door de huisarts) een versneld herstel laten zien. Dit is echter nog niet onderschreven door de WHO. U kunt uw huisarts er in ieder geval wel om vragen. Het is een middel dat ook offlabel mag worden ingezet.

Resumerend wat kan ik doen wanneer ik toch ziek wordt:

 • Mijn een immuunsysteem een boost geven met extra vitamine C, D, quercetine en zink;
 • Het zuurstofgehalte in mijn bloed in de gaten houden met een oximeter;
 • Huisarts vragen om Ivermectine.

Samenvattend hoe gevaarlijk is COVID-19

Hoe gevaarlijk COVID-19 voor u is, hangt van verschillende zaken en met name uw gezondheid (hoe sterk is uw immuunsysteem, heeft u een chronische ziekte, etc.) en leeftijd, af. Waarbij seizoen en ventilatie waarschijnlijk van grote invloed zijn. Mocht u toch ziek worden, betekent dit niet automatisch een doodsvonnis en zijn er mogelijkheden om uw immuunsysteem te kunnen ondersteunen. Het is aan u om te besluiten of een vaccinatie de kansen vergroot om geen COVID-19 te krijgen en of deze kansen op wegen tegen de eventuele nadelen.

 

Hoe gevaarlijk is een vaccinatie voor mij?

Geen enkel vaccin is 100% veilig. Het is dan ook altijd goed om eerst de bijsluiter te bestuderen en voor u zelf de afwegingen te maken over de kans op mogelijke bijwerkingen ten opzichte van de voordelen.

Wat de huidige vaccins bijzonder maken is dat ze gebruik maken van nog niet eerder gebruikte technieken, als ook nog in de testfase zitten. Vandaar dat een kritische blik wel op zijn plek is. De EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) heeft het Pfizer/BioNTech vaccin voor een beperkte periode goedgekeurd en de Gezondheidsraad heeft het ook beoordeeld en de minister van Volksgezondheid een advies uitgebracht. Dit advies van de Gezondheidsraad (Nr. 2020/29, Den Haag, 24 december 2020) heb ik bestudeert en hieronder vindt u mijn bevindingen. De cursieve teksten zijn afkomstig uit het advies van de Gezondheidsraad.

Het risico op een ernstig ziektebeloop neemt toe bij mensen met een chronische aandoening en bij toenemende leeftijd. De gemiddelde leeftijd van patiënten op de verpleegafdeling was 67 jaar en op de IC 64 jaar. Verreweg de meeste sterfgevallen zijn te betreuren onder ouderen, van wie een groot deel woonachtig was in verpleeghuizen.

U neemt deel aan Testfase 3

De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald. De commissie beschrijft daarom in dit advies alleen de werkzaamheid.

Het Pfizer/BioNTech vaccin is het eerste vaccin dat goedkeuring heeft gekregen. Deze goedkeuring is echter beperkt voor gebruik in de derde testfase. Deze fase loopt tot 2023 en de fabrikant is verplicht om goed bij te houden wat de werking en eventuele bijwerkingen van het vaccin zijn.

Degenen die nu het vaccin krijgen maken dus deel uit van testfase 3. De wet schrijft voor dat u op de hoogte moet worden gesteld van het feit dat het nog een proef betreft en wat de mogelijke consequenties kunnen zijn. U dient bewust toestemming te geven om deel te nemen aan deze testfase.

Bijzonder is dat in de media uitsluitend wordt gecommuniceerd dat het vaccin is goedgekeurd zonder de voorwaarden te noemen en ik hoor ook niemand over het feit dat u feitelijk deelneemt aan een testfase en dus eigenlijk een proefkonijn bent.

Uiteraard kan het belang voor u zo groot zijn dat u de mogelijke risico’s voor lief neemt en dat u graag deelneemt aan deze testfase, zodat het positieve effect definitief bewezen kan worden. Feit blijft echter dat u hier over geïnformeerd dient te worden.

 

Het vaccin is niet geschikt voor:

Zoals gezegd bevindt het vaccin zich nog in de testfase. Er zijn zelfs groepen die niet deel mogen nemen aan testfase 3, omdat voor deze groepen testfase 2 nog niet is doorlopen. Het Pfizer/BioNTech vaccin mag nog niet worden gebruikt voor:

 • Kinderen tot 18 jaar
 • Zwangere vrouwen

Daarnaast wordt vaccinatie afgeraden voor mensen die:

 • Eerdere een allergische reactie hebben gehad op een vaccin

Het is onbekend of vaccinatie gevolgen heeft op de vruchtbaarheid.

 

Werkzaamheid in perspectief

In de media horen en lezen we dat de effectiviteit van het Pfizer/BioNTech vaccin een werking heeft van 95%. Maar wat betekent dit nu precies?

In testfase 2 zijn ruim 18.000 gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech vaccin en 18.000 met een placebo vaccin. Dit placebo was niet een gewone zoutoplossing maar een ander vaccin. Vervolgens heeft men rustig afgewacht of er mensen besmet zouden worden met COVID-19. Beide groepen zijn dus niet actief besmet om de werking te testen. Deze testfase heeft 2 maanden geduurd. Dit was in de zomer, de periode waarin de besmettingscijfers sowieso laag waren.

Er werden op basis van een PCR-test die werd gedaan bij mensen met klachten, 170 gevallen van COVID-19 vastgesteld: 162 in de controlegroep (n=18.325) en 8 in de vaccinatiegroep (n=18.198). Dit betekent dat de werkzaamheid van het vaccin 95% was.

De effectiviteit is dus bepaald op basis van slechts 170 mensen bij wie op basis van een PCR-test in combinatie met klachten, COVID-19 is gevast gesteld. Op basis van slechts 0,047% van de deelnemers is de werking vastgesteld. 99,953% hebben helemaal geen COVID-19 gekregen. Hierbij is ook niet duidelijk of het placebo vaccin mogelijk een negatief effect kan hebben gehad, waardoor de placebogroep een verlaagde weerstand kreeg en daardoor gevoeliger werd voor COVID-19. Dit is namelijk niet onderzocht.

De werking van het vaccin is dus gebaseerd op slechts 170 gevallen, waarbij er niet bekend is:

 • Of het vaccin ook bijdraagt aan de vermindering van de klachten bij degenen die ziek zijn geworden (niet onderzocht / te kleine groep)
 • Of het vaccin bijdraagt aan de vermindering van het aantal sterfgevallen als gevolg van of met COVID-19 (niet onderzocht / te kleine groep)
 • Of het vaccin een langdurige werking heeft (testfase duurde slechts 2 maanden).
 • Of het vaccin ook daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van de verspreiding (niet onderzocht).
 • Of mensen na vaccinatie COVID-19 als nog kunnen verspreiden (niet onderzocht).

De werkzaamheid van het BNT162b2-vaccin tegen COVID-19 is bepaald bij ruim 36.000 mensen, van wie de helft het vaccin ontving en de helft een placebo. Daaruit kwam naar voren dat de vaccinatie zowel volwassenen als ouderen en medische risicogroepen goed beschermt. Bij alle groepen lag de werkzaamheid ruim boven de 90%. Nog onbekend is hoe lang de bescherming duurt en in hoeverre vaccinatie ook verspreiding van het virus kan voorkomen.

Heel eerlijk gezegd vind ik de claim dat de vaccinatie voor zowel volwassenen als ouderen en medische risicogroepen een werkzaamheid heeft van boven de 90% op basis van slechts 170 gevallen nogal gewaagd. Want als je deze 170 mensen verdeeld over de verschillende doelgroepen, dan zijn de aantallen nog lager om daar een significante uitspraak over te kunnen doen.

 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen en de kans daarop op korte termijn?

84 procent van de mensen die het vaccin kreeg, had klachten op de plek waar het vaccin was ingespoten, zoals pijn of roodheid.

Ook had ongeveer de helft van de mensen die het vaccin kreeg tijdelijk last van hoofdpijn, ruim 60 procent had last van vermoeidheid en ongeveer 14 procent had last van koorts. Deze klachten duurden meestal een dag. De deelnemers ouder dan 55 jaar hadden een stuk minder klachten dan de jongere deelnemers. (Bron: nu.nl)

In de fase 1-2-trial zijn geen ernstige symptomen (serious adverse events) voorgekomen. In de fase 2-3-trial werd in zowel de vaccinatiegroep als de controlegroep bij minder dan 1% van de ruim 19.000 mensen een ernstig symptoom gemeld. (Bron: Gezondheidsraad)

Voor 84% van degenen die zijn gevaccineerd gold dat ze last van bijwerkingen hadden. De meeste klachten waren gelukkig mild, maar voor iets minder dan 1% van de mensen kreeg last van ernstigere bijwerkingen. Maar hoe moet ik dit nu wegen? Want voor jongeren geldt immers dat zij niet of nauwelijks ziek worden wanneer ze worden besmet. In welke verhouding staat dan 84% kans op lichte bijwerkingen. En hoe staat dit met de ernstigere bijwerkingen? Voor hen is 1% kans op een ernstige bijwerking wellicht wel groter dan de gevolgen van de ziekte zelf. Met het toenemen van de leeftijd en het hebben van chronische ziekte(n), nemen de gevaren van de ziekte toe en is een bijwerking van het vaccin mogelijk dan ook acceptabeler. Daarom is het ook zo belangrijk dat een ieder zijn eigen afweging maakt.

 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen en de kans daarop op lange termijn?

Omdat het vaccin kort geleden is ontwikkeld, zijn er nog geen gegevens over eventuele bijwerkingen op de lange termijn of eventuele zeer zeldzame ernstige bijwerkingen.

Ten aanzien van zeldzame bijwerkingen die voorkomen bij minder dan 1 op 50.000 mensen, is niets te zeggen, aangezien de groep zich beperkt tot slechts 18.000 mensen.

Ten aanzien van de lange termijn valt niets te zeggen omdat de huidige toestemming voor fase 3 is gebaseerd op het volgen van slechts 2 maanden van de gevaccineerden.

 

Hoe lang biedt het vaccin bescherming?

Omdat de vaccins kort geleden zijn ontwikkeld, zijn er nog geen gegevens over eventuele bijwerkingen op lange termijn of eventuele zeer zeldzame ernstige bijwerkingen. Monitoring en onderzoek van de veiligheid dienen dan ook te gebeuren.

Of vaccinatie bescherming biedt voor de lange termijn is dus onbekend. Of mutatie van het virus van invloed is op de bescherming is ook onbekend.

 

Vaccin op basis van nieuwe techniek.

Het Pfizer/BioNTech vaccin is een zogenoemd mRNA techniek. Dit is een techniek die nog nooit eerder voor vaccins voor de mens zijn gebruikt. Alle bekende vaccins werken op basis van een stukje van of het verzwakte virus zelf. Een mRNA virus is echter een stukje mRNA dat in de lichaamscel werkt als een stukje DNA. Deze techniek valt eigenlijk onder genetische manipulatie en de EU heeft een aantal regelingen die normaal gelden voor vaccins en medicijnen opgeschort voor de ontwikkeling van deze zogenoemde mRNA-vaccins.

De vraag is gerechtigd of hier nog wel sprake is van een vaccin, dan wel van gentheraphie. Zeker wanneer u zich realiseert dat het vaccin door BioNTech is ontwikkeld, een bedrijf dat zich richt op gentheraphie.

Wat het effect op lange termijn kan zijn van een dergelijke modificatie is onbekend. Want kan het mogelijk blijvende wijziging in het menselijk DNA bewerkstelligen? En kan dit tot ziekte op lange termijn leiden?

Allemaal vragen die voor jongeren mogelijk zwaarder zullen wegen dan voor ouderen. Ik raad u dan ook aan om u te verdiepen in deze techniek.

 

Samenvattend, hoe gevaarlijk is het vaccin voor mij?

U kunt zelf het beste een inschatting maken of u de mogelijke nadelige effecten vindt opwegen tegen de mogelijke voordelen.

 

Wat zij de maatschappelijke gevolgen van mijn besluit?

De maatschappelijke druk om je te laten vaccineren is heel er groot. Er wordt zelfs door politici gezinspeeld op het geven van meer vrijheden aan mensen die zich laten vaccineren en zorgmedewerkers die zich laten vaccineren worden bijvoorbeeld beloond met een bonus. In mijn optiek is dit een zeer kwalijke zaak. Een ieder dient een keuze te kunnen maken op basis van een eigen risico zonder dat (groeps)druk (uitsluiten) wordt uitgeoefend en/of er financiële prikkels aan gekoppeld worden.

Dat mijn keuze maatschappelijke gevolgen kan hebben, mag ik uiteraard wel meewegen in mijn besluit.

 

Draagt vaccinatie bij aan het terugdringen van de verspreiding?

Omdat er nog geen zekerheid is over de mate waarin het BNT162b2-vaccin verspreiding kan tegengaan, stelt de commissie vast dat er op dit moment niet ingezet moet worden op een vaccinatiestrategie die gericht is op het terugdringen van verspreiding.

Het is dus onbekend of vaccinatie ook bijdraagt tot het stoppen van de verspreiding. Dat was immers wel wat we altijd horen. Je laat je vaccineren ook om anderen te beschermen. Echter is dit effect niet onderzocht. Je hoeft het dus niet voor anderen te doen.

 

Wordt door vaccinatie de zorg ontlast?

De mensen die in het ziekenhuis terecht komen zijn vooral de mensen in de leeftijdscategorie 60 tot en met 75. Wanneer in deze groep minder mensen ziek zullen worden, is het wel aannemelijk dat de druk op de zorg zal afnemen. Dit is echter een aanname omdat niet onderzocht is of de 10% die niet of niet goed tegen COVID wordt beschermd door het vaccin, mogelijk dezelfde groep is bij wij nu het immuunsysteem in overreactie schiet.

 

Mogen we weer meer?

Nee. Na vaccinatie blijven alle maatregelen voor gevaccineerden en niet gevaccineerden hetzelfde. De druk in de ziekenhuizen blijft leidend voor de maatregelen.

WHO voorzitter Tedros heeft zelfs aangegeven dat we na vaccinatie nog steeds niet terug kunnen naar normaal. Wat hiervoor de onderbouwing is, is mij niet duidelijk.

Samenvattend Maatschappelijke gevolgen van mijn besluit

Of ik mij wel of niet laat vaccineren heeft weinig tot geen gevolgen voor de maatschappij. Zeker niet wanneer ik tot de groep behoor, waarvan de kans zeer beperkt is om in het ziekenhuis terecht te komen. Na vaccinatie blijven de maatregelen van kracht en het is onduidelijk of een gevaccineerde COVID nog steeds kan verspreiden.

 

Wat ga ik doen?

Een betere vraag is wat u gaat doen. U moet dat voor u zelf beslissen. In het voorgaande heb ik u informatie gegeven die u kunt gebruiken bij uw afwegingen. En uiteraard kunt u uw afweging nog steeds bijstellen op basis van voortschrijdende inzichten tot het moment dat u de mogelijkheid tot vaccinatie wordt aangeboden. Daarbij is het best mogelijk dat het niet op het hier behandelde vaccin van Pfizer/BioNTech gaat maar om één van de nog in ontwikkeling zijnde vaccins. Waarschijnlijk zullen de afwegingen en info voor een groot deel overeenkomen. Ik raad u echter aan u hier ook goed over te laten informeren.

 

Houdt Israël in de gaten!

Eigenlijk is de gehele wereld een grote proeftuin. Israël is echter eerste land waar is begonnen met vaccineren. In dat land zullen dan ook als het goed is als eerste de effecten meetbaar moeten zijn. Mogelijk komen daar de antwoorden op de vragen die nu nog open staan.

 

Mijn afwegingen op basis van de huidige informatie

Als ik niets doe, heb ik de kans om ziek te worden. Hoe groot die kans is, is lastig in te schatten. In de afgelopen 10 maanden is ongeveer 15 tot 20% van de mensen besmet geweest. Mogelijk behoor ik tot de groep asymptomatische gevallen, maar dat weet ik dus niet omdat ik in dat geval geen symptomen heb gehad.

Maar laat ik er vanuit gaan dat ik het nog niet heb gehad. Dan bestaat er een kans dat ik op een gegeven moment besmet wordt. Dan is de kans op een ernstig verloop minder dan 2% en voor mijn leeftijdscategorie de kans op overlijden 0,04%, waarbij geldt dat ik geen chronische ziekte heb en de kans dus nog lager is. Tevens heb ik een redelijke conditie, een redelijk gezonde levensstijl en neem ik dagelijks een multivitamine en vitamine D om tekorten te voorkomen. Ik schat mijn kans om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis terecht te komen dan ook niet zo heel hoog in.

Daarnaast zijn bovenstaande kansen nog gebaseerd op de eerste golf en is de kennis en mogelijkheden in eerste en tweede lijn verbeterd. Zo blijkt de inzet van ivermectine in de tweede lijn (ziekenhuis) de kans om te overlijden met 83% te reduceren en het herstel met 43% te versnellen. Ivermectine via de huisarts verkleind de risico’s nog verder.

Voor mijzelf ben ik dan ook niet bang om besmet te worden. Ik denk dat mijn immuunsysteem nog optimaal genoeg werkt om het aan te kunnen en dat er ondersteunende mogelijkheden zijn, mocht het toch uit de hand lopen. Wanneer ik een vaccin neem, zou ik dat voornamelijk voor een ander doen.

Maar wanneer ik naar de hieronder op een rij gezette feiten kijk, zie ik dat ik het niet voor een ander hoef te doen (want na vaccinatie kan ik anderen mogelijk toch nog besmetten, de maatregelen blijven gehandhaafd en mijn leeftijdscategorie komt nauwelijks in het ziekenhuis terecht).

Daar tegenover staan wel de mogelijk risico’s die aan het vaccin verbonden zijn. Voor mij persoonlijk wegen deze risico’s zwaarder dan de voordelen. Op basis van de huidige kennis zou ik me niet laten vaccineren. De ontwikkelingen gaan echter door en deze blijf ik volgen. Ik raad u aan uw eigen afweging te maken en de ontwikkelingen te blijven volgen.

 

Wat we weten van het vaccin in het kort.

 • Op basis van slechts 170 mensen bij wie in de proef COVID-19 is vastgesteld, is geconcludeerd dat het vaccin de kans om COVID-19 te krijgen verkleind tot 10%. Het werkelijke effect hangt af van de kans die u verwacht dat u ziek wordt van COVID-19. Als u de kans op 50% schat, is het effect van het vaccin dus 40%.
 • Of vaccinatie bijdraagt om in geval van ziekte de ziekte milder verloopt is onbekend (niet onderzocht)
 • Of de kans op overlijden afneemt, mocht u toch ziek worden, is onbekend (niet onderzocht)
 • Of u COVID na vaccinatie nog kunt verspreiden is onbekend (niet onderzocht)
 • Ook na vaccinatie blijven de maatregelen gewoon voor u gelden.
 • De kans op lichte bijwerkingen is 84%
 • De kans op ernstigere bijwerkingen is minder dan 1%
 • De kans op zeldzame bijwerkingen (1 op 50.000 of meer) is niet onderzocht
 • Het vaccin beschermt in ieder geval 3 maanden, maar hoe lang verder is onbekend
 • Bijwerkingen op lange termijn zijn niet onderzocht
 • Bijwerkingen van de nieuwe mRNA-techniek zijn voor de lange termijn onbekend (niet onderzocht)

Bert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *