Vandaag gaat de vlag half stok, maar morgen …

Vandaag gaat de vlag half stok, maar morgen …

Ieder jaar op 4 en 5 mei hang ik de vlag uit om te herdenken en te vieren. Maar dit jaar herdenk ik wel, maar weet ik nog niet of ik de vrijheid wel kan vieren. Het afgelopen jaar is onze vrijheid dus danig ingeperkt dat ik niet van vrijheid kan spreken. Ik geen enkele moeite om in het kader van de volksgezondheid soms wat concessies te moeten doen. Maar wanneer de volksgezondheid wordt misbruikt door krachten vanuit geld- en machtslust, kan ik daar niet in meegaan.

Wat of Wie herdenk jij vandaag?

Vandaag herdenken we in de eerste plaats de slachtoffers van de Tweede Wereld oorlog, maar ook de gevallen tijdens vredesmissies. Wanneer je wat verder inzoomt, dan zie je dat de groep oorlogsslachtoffers eigenlijk een heel grote groep is. Ik onderscheid onderstaande groepen, maar mis er vast nog een aantal:

 • Geallieerde militairen die hier zijn gesneuveld uit Engeland, Amerika en Canada, maar ook uit andere landen. Zij kwamen uit hun eigen vrije land om hier onze vrijheid terug te veroveren.
 • Nederlandse militairen die zich hebben ingezet voor de bescherming de vrijheid en daarbij helaas zijn gesneuveld.
 • Verzetsstrijders; Mannen en vrouwen die zich vanuit het ondergrondse verzet hebben verzet tegen de overheersing en dit helaas met hun leven hebben moeten bekopen.
 • Tewerkgestelde burgers die in de werkkampen zijn overleden onder erbarmelijke omstandigheden.
 • Burgers die als vergelding of als voorbeeld ter dood zijn gebracht.
 • Joden, zigeuners en andere groepen die omdat zij een andere afkomst hadden zijn afgevoerd en omgebracht in de vernietigingskampen.
 • Mensen die familieleden of vrienden zijn kwijtgeraakt door oorlogsgeweld en hierdoor hun hele leven zijn getekend.

Ik herdenk met verdriet de doden, maar ook met dankbaarheid naar degenen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid en daar de hoogste tol voor hebben moeten betalen.

Vanavond herdenk ik ook in het bijzonder de 2 medeverzetsstrijders van mijn opa. Deze beide mannen zijn door verraad gepakt door de Duitsers en voor hun daden terechtgesteld. Mijn opa is nog net op tijd gewaarschuwd en heeft kunnen vluchten en heeft de oorlog overleeft. 4 mei was altijd een belangrijke dag voor hem om alle gevallenen, maar bovenal zijn gevallen kameraden te herdenken. Dat doe ik nog steeds ieder jaar in naam van mijn opa.

Dit mag nooit weer gebeuren!

Naast dat ik herdenk, vraag ik mij ieder jaar weer af hoe dit toch heeft kunnen gebeuren en overal in de wereld nog steeds gebeurt. Een kleine groep mensen met absurde ideeën, weet steeds opnieuw deze ideeën ten koste van de gewone burger ten uitvoer te brengen. Drijfveren zijn eigenlijk altijd macht en/of geld. Om hun doelen te behalen spelen ze vooral de kaart van de angst!

Tijdens de Tweede Wereld Oorlog werd deze angstkaart vooral gespeeld met de inzet van geweld. Mensen konden zo maar worden gedood. Bijvoorbeeld als vergelding voor een verzetsactie of simpel omdat men het niet eens was met het regime. Ook marteling en foltering werden niet geschuwd.

Het bijzondere is wel dat de enkeling met absurde overtuigingen en/of ideeën, het lukt om een grote groep mee te krijgen. Dat je mensen mee kunt krijgen met mooie beloftes, geld en/of macht, kan ik deels nog wel begrijpen. Maar dat je hen ook zo ver kunt krijgen om de medemens die niet hetzelfde denkt als jij, pijn kunt doen of zelfs kunt doden, kan ik niet snappen. Is het dan gelukt om deze mensen hun geweten af te pakken? Hoe kan men anders een gruwelijke agressor worden?!

Na de oorlog is gesteld dat we dit nooit weer wilden. Daarom is bijvoorbeeld de NAVO opgericht om ons te beschermen tegen een mogelijke aanval door de Russen. Je weet wel, de koude oorlog, waarbij Oost en West een wapenwedloop hielden.

Van landjepik naar aandelen

Maar dat is natuurlijk niet de echte oplossing om machtswellustelingen tegen te houden. Want overheersen en onderdrukken kun je op verschillende manieren. Was er vroeger vooral sprake van landjepik waarbij één of een paar landen buurlanden probeerden in te lijven, gaat het in deze geglobaliseerde wereld vooral om het beheersen van geld en geldstromen, als ook het beheersen van de informatievoorziening.

Grote beursgenoteerde bedrijven stellen alles in het werk om de aandeelhouders tevreden te stellen. Het aandeel moet stijgen en er moet winst gemaakt worden. Dat dit ten koste gaat van de werknemers of het milieu is van ondergeschikt belang. Het gaat om de aandelen en juist de rijken der aarde hebben daar de meeste van en worden door aandeelkoers stijging slapende steeds rijker.

Wereldwijd zijn er meerdere individuen die per persoon meer geld hebben dan heel veel landen ter wereld. 1% van de wereldbevolking bezit evenveel als de 85% armsten van de wereld.

Je kent de gezegden vast:

 • Met geld is alles te koop.
 • Met geld maak je ook geld.

Dit geeft gelijk aan hoe gevaarlijk het is dat enkele individuen rijker zijn dan hele landen. Zij kunnen hun geld inzetten om via slimme constructies, maar ook simpel via omkoping, geld te verdienen door hun bedrijven naar voren te schuiven.

Het verleden heeft laten zien dat machtswellustelingen er geen moeite mee hebben om anders denkenden het zwijgen op te leggen. Zou dat in deze tijd niet anders zijn? Misschien niet door mensen te doden, maar in deze tijd zijn er meer manieren om mensen het zwijgen op te leggen.

Informatiesturing is (beper)King!

Het begrip “fake news” is vooral op de kaart gezet door Donald Trump. Trump beschuldigde de media van fake news en de media beschuldigde juist Trump. Met het stempel fake news zet je gemakkelijk anders denkenden weg. Dit vaak in combinatie met de termen complotdenkers of wappies. Met zo’n stempel geeft men zichzelf de vrijheid om zich niet verder in de ander te hoeven verdiepen. Maar dat is natuurlijk geen vrijheid. Je ontneemt de ander juist de vrijheid van zijn of haar mening. En als je het daar niet mee eens bent, hoor je op basis van feiten met elkaar in discussie te gaan en/of op basis van feiten aan te tonen dat de ander het niet goed heeft.

De rijken der aarde zijn toevallig ook vooral mensen die mediabedrijven als Facebook, youtube, google, Amazon, Microsoft, etc. bezitten. Hoe gemakkelijk is het dan om ongewenste geluiden te weren. Het afgelopen jaar hebben we het gezien met accounts die werden verwijderd, factcheckers die via via door deze mensen worden betaald, toevoegen van vermelding naar door hen geaccordeerde site, etc. Dit alles onder het mom van volksgezondheid. Maar feitelijk is het het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Een zeer kwalijke ontwikkeling. Vooral ook omdat onze overheid dit toejuicht in plaats van op te komen voor de rechten van de burger.

Worden de regeerders geregeerd?!

In ons “vrije” Nederland leven we in een “democratie”, waarbij we een gekozen parlement hebben, waaruit een kabinet wordt gevormd. Dit kabinet wordt in principe gecontroleerd door het parlement, de Tweede Kamer, als ook deels door de Eerste Kamer. Zo zou het in ieder geval moeten zijn.

Helaas heeft onder andere de toeslagenaffaire laten zien dat het parlement door het kabinet buiten spel wordt gezet. Daarnaast is de partijpolitiek verheven boven de keuze van de individuele kamerleden. Dit terwijl het democratische systeem slechts het individuele kamerlid erkent en niet de partijpolitiek.

Het systeem rammelt wat dat aan gaat. Dat wordt nog eens versterkt door de wereldwijde partijen die sterke invloeden hebben op onze politiek(e leiders). Zo heeft de EU een grote invloed, maar ook de WHO en het WEF.

Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, wanneer het hierbij gaat om onafhankelijke organisaties. Maar dat is helaas niet het geval. Zo is Bill Gates na Amerika de grootste financier van de WHO. Aardig van deze man, maar wel gevaarlijk wanneer je je realiseert dat hij ook belangen heeft in de vaccinindustrie.

En dan het World Economic Forum (WEF) onder leiding van Klaus Schwab. Dit is een organisatie van de rijken der aarde die hun eigen kijk op de wereld hebben, vanuit hun eigen positie en belangen. Het kan prima zijn om naar deze visie te kijken en over te discussiëren. Het wordt echter gevaarlijk wanneer politieke leiders voor hun jaarlijkse vergadering in Davos worden uitgenodigd en daar in de watten worden gelegd en worden “geïnformeerd” over hun visie en daarbij deelgenoot worden gemaakt.

De term “build back better!” is afkomstig van het het WEF, maar wordt door heel veel politieke leiders over de gehele wereld gebruikt. Daarbij wordt niet verteld wat het WEF onder “build back better” verstaat. Helemaal zorgwekkend is dat onze politieke leiders hier niet eens over willen discussiëren in de Tweede Kamer. De motie van Henk Krol hierover, is afgewezen. Waarom niet?!

Kijken we even op de site van de WEF, dan komen we onder andere tegen:

Waarom staan Mark, Hugo, Wopke, Sigrid, Jesse en zelfs Lilianne Ploumen vermeld op de site van het World Economic Forum? Dit is geen soort van linkedinn, maar een ondemocratische organisatie van rijke en invloedrijke mensen die een eigen toekomst beeld hebben, waar de burger door deze politici niet eens over geïnformeerd worden en in de Tweede Kamer ook niet willen discussiëren over “Build Back Better”, de leus van deze bijna dictatoriale organisatie.

In maart hebben we op bovenstaande mensen kunnen stemmen. We hebben niets van de plannen van het WEF gehoord tijdens de discussie van deze politieke leiders, nog hebben we het teruggezien in de partijprogramma’s. Toch wel, op zijn zachtst gezegd, verbazingwekkend. En eigenlijk gewoon zorgelijk. Misschien zijn de ideeën van het WEF helemaal niet slecht. Maar daar horen wij als burgers toch over te kunnen stemmen, danwel dat er in de Tweede Kamer een open discussie over plaatsvindt.

Waar blijft de media?!

In Nederland kennen we de overheid, de onafhankelijke journalistiek en de onafhankelijke rechterlijke macht. Maar het laatste jaar vraag ik me af waar de onafhankelijke journalistiek is gebleven. In de media is er nauwelijks ruimte voor andere geluiden als het gaat om de aanpak van de Covid-crisis. En als er al ruimte voor is, wordt dit ook nog eens vaak geframed met termen als wappies en complotdenkers.

Dit terwijl heel veel mensen gewoon met vragen zitten en daar geen antwoord op krijgen. Vorig jaar heb ik zo’n 75 kranten en journalistieke programma’s gemaild met de vragen waar ik mee zit en de vraag waarom ik daar niets over hoor in de media. Op deze mail heb ik geen enkele reactie ontvangen. Dit terwijl ik gewoon gevraagd heb om eens wat dieper in zaken in te duiken.

Waarschijnlijk zijn er best journalisten die dit willen. Maar de onafhankelijke journalist is afhankelijk van de betalende media. En die media is weer afhankelijk van haar geldschieters. Ofwel de commerciële bedrijven en de NPO ook nog deels van overheidsgelden.

Ik hoorde dat schrijvende journalisten ongeveer 35 cent per woord betaald krijgen. De meeste artikelen in de schrijvende media zijn kort. En mocht je al een uitgebreid artikel mogen schrijven, dan houdt het met 1.000 woorden echt wel op. Dat betekent dat een journalist voor een echt diepgaand artikel slecht zo’n 10 uur heeft voor onderzoek en schrijven. Dat kan dus gewoon niet.

En dan moet men het ook nog willen plaatsen. Want scoor je wel met een kritisch artikel? Kost dit geen adverteerders? Lopen de lezers niet weg? Past het wel binnen de formule van goed scorend nieuws (hoe erger en hoe dichterbij de lezer, hoe beter)?

Onze media is dus niet zo onafhankelijk als ze zeggen te zijn. Ook hier moet in de eerste plaats geld verdiend worden. Geld dat overigens ook weer naar de aandeelhouders gaat. Daarbij valt op dat 2 Belgische bedrijven meer dan 90% van alle gedrukte media in Nederland in handen hebben. Ook dat draagt niet bij aan onafhankelijkheid volgens mij.

De macht van het model

Het afgelopen Corona-jaar heeft het Outbreak Management Team (OMT) voornamelijk de scepter gezwaaid. Officieel nam het kabinet de besluiten betreffende de maatregelen, maar in 99 van de 100 gevallen namen ze de adviezen van het OMT over.

Dat men de eerste weken het OMT heeft gevolgd is begrijpelijk. Maar dat men vervolgens geen andere belangen heeft laten meewegen is zorgelijk en onbegrijpelijk.

De adviezen van het OMT hadden maar 1 doel en dat was het in de handhouden van de verspreiding van het virus. Dit met als doel te voorkomen dat de zorg het niet meer aan zou kunnen.

Het OMT maakt bij haar adviezen gebruik van modellen. Punt is echter dat deze modellen niet openbaar waren en dat in deze modellen heel veel zaken niet werden en worden meegenomen. Daarnaast ging het OMT eigenlijk ook altijd uit van het meeste zwarte scenario. Iets dat in de praktijk nooit uitkwam. Dat wordt dan toegeschreven aan de maatregelen.

Evaluatie van de maatregelen heeft echter nooit plaatsgevonden. De werking wordt beredeneert van uit het model. Maar daar heeft men zelf de verwachtte effecten ingevoerd. Maurice de Hond noemde dit het vinden van de zelf verstopte paaseieren. Maurice heeft de cijfers ook altijd nauwkeurig gevolgd en veel vragen gesteld. Helaas heeft het OMT, als ook het kabinet nooit open gestaan voor meedenkers. Heel spijtig. Want al in april vorig jaar bijvoorbeeld kwam Maurice met zeer goed wetenschappelijk onderbouwde oplossingen zoals ventilatie omdat aerosolen een belangrijke rol bij de verspreiding spelen. Het RIVM heeft dit nooit in het model mee willen nemen. Maar nu blijkt uit recent onderzoek van de WHO dat Maurice het bij het recht eind had.

Angst is een slechte raadgever

Het model met zelf ingevoerde uitgangspunten is helaas leidend gebleven boven het nuchtere verstand. Daarbij komt dat de insteek alleen infectiologisch is geweest zonder weging van andere belangen. Belangen die het kabinet zeker had mee moeten laten wegen.

Daarnaast geldt dat een groot deel van de bevolking in angst leeft voor een virus. Angst gevoed door de media. Terwijl deze media de situatie ook in het juiste perspectief had kunnen plaatsen.

Angst waardoor het voor bange bestuurders eigenlijk niet mogelijk is om een andere weg in te slaan. In de eerste plaats is de term voortschrijdend inzicht voor een politicus al heel moeilijk, maar als je dan ook nog eens de bange burger over je heen krijgt.

Door deze angst hebben we nu te maken met en/of het afgelopen jaar te maken gehad met:

 • Het verplicht dragen van niet werkende en waarschijnlijk zelfs ziekmakende mondkapjes;
 • Verplicht anderhalve meter afstand houden;
 • Geen handen mogen geven en niet knuffelen;
 • Je handen stuk wassen;
 • Geen of slechts enkele mensen op straat mogen ontmoeten;
 • Een avondklok, die volgens Ernst Kuipers geen effect heeft gehad;
 • Een maximaal aantal bezoekers in huis;
 • Gesloten horeca;
 • Gesloten sportscholen;
 • Gesloten niet essentiële winkels;
 • Gesloten scholen, met online onderwijs;
 • Verplicht moeten aantonen dat je niet ziek bent. Dus zonder klachten je laten testen op de aanwezigheid van een luchtweginfectie;
 • Mogelijke komst van vaccinatiepaspoort wat gevaccineerden meer vrijheden geeft.

Kijkend naar de hiervoor genoemde maatregelen en onderstaande uitgangspunten kennende, zijn de maatregelen toch niet meer logisch te noemen:

 • Waarom niet werkende en mogelijk kankerverwekkende mondkapjes verplichten. Een maatregel waarvan zelfs het RIVM aangeeft dat het niet of nauwelijks bijdraagt aan het voorkomen van de verpreiding;
 • Luchtweginfecties verspreiden zich via de lucht, ook verder dan 1,5 meter, als gevolg van aerosolen. Waarom geen ventilatie maatregelen van afgesloten ruimtes met normen voor ventilatie opleggen;
 • Sporten draagt bij aan het versterken van het immuunsysteem. Sportscholen (goed ventileren) zouden juist open moeten zijn;
 • De kans op besmetting in de open lucht is nihil. Waarom dan buiten geen anderen mogen ontmoeten? Waarom dan demonstraties tegen het beleid verbieden onder het mom van volksgezondheid?;
 • Je handen stuk wassen geeft wondjes waardoor juist infecties kunnen ontstaan. Daarnaast heeft de gezondheidsraad in 2016 het gebruik van ontsmettingsmiddelen al ontraden in verband met de regelmatige aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen;
 • Waarom geen algemeen advies van vitamine (D) suppletie, terwijl bekend is dat in de winter bijna iedere Nederlander een tekort aan vitamine D heeft en dat bij de meeste onderzochte covid-patiënten sprake was van een vitamine D tekort;
 • Een vaccinatiepaspoort leidt altijd tot uitsluiting van mensen die zich niet willen of zich niet kunnen laten vaccineren. Hiermee werk je een indirecte vaccinatieplicht in de hand. Niet iedereen kan het zich permitteren om niet deel te nemen aan de maatschappij. Daardoor zullen mensen zich tegen hun bezwaren in toch laten vaccineren om bijvoorbeeld te kunnen werken. Dit zou nooit moeten mogen in een vrij land. Een dergelijke maatregel zou dus ook nooit overwogen mogen worden.

Is het gek dat ik vragen heb over het beleid? Lijkt me toch niet. Waarom krijg ik dan toch zo gauw het stempel als complotdenker of wappie? Dit terwijl ik gewoon naar de feiten kijk en mijn nuchtere boeren verstand gebruik.

Gepolariseerde maatschappij

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar helaas leven we door voorgaande nu in een gepolariseerde maatschappij met aan de ene kant een groep mensen die vooral door angst wordt gevoed en aan de andere kant mensen die zich vooral onnodig in hun vrijheden voelen aangetast.

De groep angstige mensen wil alles dicht timmeren. Ze hebben hun hoop gezet op vaccinaties (waarvan de EMA aangeeft dat ze tijdelijk zijn goed gekeurd omdat er nog veel onbekend is over de (bij)werking op bijvoorbeeld lange termijn) om vrijheden terug te krijgen, maar vinden tevens vaak dat je deze vrijheden alleen verdient wanneer je meegaat in hun visie. Toon maar aan dat je niet ziek bent en/of dat je gevaccineerd bent en je mag weer meer.

De andere kant wil gewoon alles weer open, met maatregelen voor kwetsbare groepen. Maatregelen op basis van vrijwilligheid. Dat kan ook een vaccinatie zijn. Zo lang het maar vrijwillig is en niet tot uitsluiting leidt.

De gepolariseerde maatschappij leidt tot excessen die we ons ander half jaar geleden niet voor hadden kunnen stellen:

 • Volledige afsluiting van de omgeving rond het museumplein en honderden ME-ers om enkele honderden demonstranten tegen het Corona-beleid weg te jagen, versus niets doen tegen de massale (12.000 man) viering van de overwinning van Ajax;
 • Extreem geweld tegen demonstrerende burgers, waarbij mensen op het hoofd zijn geslagen en/of nog slagen zijn nadat ze al op de grond liggen. Volledig tegen alle regels in. Zo erg zelf dat zelfs Amnesty er vragen over heeft gesteld, maar dat de minister president dit normaal vindt;
 • Media die geen beelden van demonstraties tonen. Niet uit Nederland en niet uit andere steden uit Europa. En mocht er toch enige aandacht zijn, dan is het vaak in combinatie met rellen toegeschreven aan de demonstranten. Daarnaast worden structureel lagere aantallen aan demonstranten genoemd dat er werkelijk aanwezig waren;
 • Zogenoemde Romeo’s, in burger geklede ME-ers, die zich onder de demonstranten bevinden en die extreem geweld gebruiken tegen demonstranten. De beelden hiervan worden verbazingwekkend niet getoond in de media;
 • Boa’s die mensen bekeuren omdat ze met vier man in het park zitten;
 • Politieagenten die rubberbootjes van examenklasleerlingen tijdens hun eindexamenstunt lek steken in verband met groepsvorming;
 • Horeca in de buitenlucht (die allerlei maatregelen hebben getroffen) gesloten laten terwijl de mensen op de picknick tafel er naast gewoon mogen gaan zitten;
 • Mensen die van het mooie weer genieten uit de parken jagen;
 • Afwijkende geluiden dan die van de overheid censureren op Facebook, youtube, etc.;
 • Buren die hun buren aangeven omdat er meer dan 1 of 2 gasten in huis zijn;
 • Een boete krijgen tijdens de avondklok, wanneer je terug van je werk komt, maar je je eigen verklaring niet (goed) hebt ingevuld;
 • Winkeliers die 5 minuten na ingang van de verplichte winkelsluiting nog in hun eigen winkel aanwezig zijn, direct beboeten;
 • Monddood proberen te maken van mensen met een ander geluid door ze weg te zetten als wappie of complotdenker.

Het probleem van een gepolariseerde samenleving is, dat men moeilijk tot elkaar kan komen. Hier ligt een grote rol voor politiek leiders en media die daarbij boven hun eigen belangen uit moeten durven komen, waarbij ze in de eerste plaats de angst moeten laten varen.

Of de vlag morgen uitgaat?

Ik weet het nog niet. Ik voel me namelijk niet vrij in mijn doen en laten. Nederland is in de greep van angst, welke mogelijk zelfs gebruikt wordt door belanghebbenden. Ik kan de vrijheid dus eigenlijk niet echt vieren.

Zoals gezegd herdenk ik vanavond mede namens mij opa zijn gevallen medeverzetsstrijders. In deze tijd denk ik vaak hoe mijn opa naar de huidige situatie zou hebben gekeken. Ik kan me niet voorstellen dat hij de huidige situatie ziet als de vrijheid waar hij voor gevochten heeft, nog dat hij dit geaccepteerd zou hebben.

Ik hoor om mij heen van mensen dat zij de vlag op de kop gaan hangen. Het teken van nood! Zover ben ik echter nog niet. Dan hang ik de vlag liever gewoon niet op.

 

Bert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *