Waar moet ik op stemmen?!

Waar moet ik op stemmen?!

Ik kreeg onlangs de vraag voor een stemadvies. Met welke partij komen we het beste uit de huidige situatie?! En op wie ik zou gaan stemmen. Ik heb toen beloofd daar een post over te schrijven. Die is best wel lang geworden.

Stemmen was nog nooit zo belangrijk!

Ik denk dat stemmen nog nooit zo belangrijk is geweest als nu. En het is ook nog nooit zo bijzonder geweest als nu. Normaliter kijk je naar een partij die een visie voor de komende 4 jaar heeft en die het beste met die van jou overeenkomt. Maar dit keer is het totaal anders. Alles hangt af van hoe we uit de C-crisis komen. Want de beslissingen die daar in genomen worden hebben ook gevolgen voor alle andere zaken die in andere jaren van doorslaggevend belang voor je zijn geweest. Of het nu gaat om werkgelegenheid, milieu, of de zorg. Alles staat of valt met de weg die voor de toekomst wordt ingeslagen rond Corona.

Eigenlijk is die weg al ingeslagen. De vraag is alleen of jij dit de juiste weg vindt? Het huidige beleid is volledig in gezet op slechts 1 ding en dat is het proberen te beheersen van een virus. Dit beleid komt voor rekening van de VVD, CDA, D66 en CU, maar voor het grootste deel van de meeste partijen gesteund. Anders hadden we nu niet in een lockdown gezeten, geen spoedwet gehad, geen mondkapjes hoeven dragen, geen economische crisis in het vooruitzicht gehad, was het MKB niet om zeep geholpen en was geïnvesteerd in de zorg met uitbreiding van de capaciteit.

Zoals je weet ben ik zeer kritisch op het huidige beleid. Ik snap niet dat een overheid beleid maakt op basis van angst en niet op basis van feiten. Een overheid dient een totaal overzicht te houden en met een helikopterview naar een probleem te kijken. Dan zie je dat allerlei zaken met elkaar verbonden zijn en dat je maatregel ook effect heeft op andere plekken.

Dit kabinet echter vaart bijna blind op de adviezen van het OMT, bestaande uit virologen en immunologen. Van hen mag je niet verwachten dat zij naar het totale plaatje kijken. Hun werkveld is het virus en hoe je dat kunt bestrijden. Van een kabinet echter mag je echter verwachten dat zij wel naar het brede plaatje kijken en mee laten wegen wat de gevolgen van een maatregel zijn voor bijvoorbeeld de gezondheid van jongeren, de economie, de sociale cohesie en natuurlijk de gezondheid in het algemeen. Het enige wat ze hebben gedaan is proberen het af te kopen met allerlei fiscale regelingen. Echter leidt dit voor veel bedrijven als nog tot grote financiële schade met faillissementen tot gevolg.

De overheid heeft in mijn optiek dus heel veel steken laten vallen. Maar het ergste vind ik wel dat zij volhardend zijn op de ingeslagen weg en niet hun visie durven te herzien. Het lijkt wel of “voortschrijdend inzicht” niet voorkomt in hun woordenboek.

The Great Reset

Het meest bijzondere is wel dat de door onze overheid ingeslagen weg in veel andere landen ook is ingeslagen. Misschien dat men ten aanzien van andere landen ook niet durft om het beleid om te gooien. Als dat zo is, is dat een brevet van onvermogen.

Wat ook opvallend is dat vele politieke leiders spreken over The Great Reset. Men ziet kansen om in hun ogen naar een betere samenleving te gaan nadat we uit de C-crisis zijn gekomen. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar waar komt dit vandaan.

Henk Krol heeft hierover reeds vragen aan de minister-president gesteld. Antwoord heeft hij echter (nog) niet gekregen.

The Great Reset is een term geïntroduceerd door ene Klaus Schwab. Deze man heeft in de jaren 70 het World Economic Forum opgericht. Jaarlijks organiseert hij in Davos een symposium voor de rijkste mensen der aarde (deelname kost minimaal 60.000,-). Ook regeringsleiders worden (meestal kosteloos) uitgenodigd. Officieel is het een besloten symposium, maar het is duidelijk dat daar ideeën worden gedeeld over de aanpak van wereldproblemen.

Op zich hoeft daar niets mis mee te zijn, ware het niet dat financiële belangen een belangrijke drijfveer voor veel van deze groep mensen is. Neem bijvoorbeeld Afrika. De gezondheid is daar voor vele mensen helaas nog verre van goed. Vanuit het WEF is mede ingezet op vaccinatiecampagnes. De belangrijkste mogelijkheid om de gezondheid te verbeteren, het zorgen voor voldoende schoon drinkwater, laat men links liggen. Aan schoondrinkwater valt immers niets te verdienen.

World Economic Forum koppelt voeding an vaccinatie. Is dat wat je wilt?!

Dus wanneer onze regeringsleiders door deze organisatie worden beïnvloed met ideeën, dan moeten we daar heel kritisch op zijn. En wanneer je je ook maar een beetje verdiept in de WEF en hun ideeën dan zie je dat de problemen die ze willen oplossen op zich wel goed zijn, maar de aanpak niet. De aanpak leidt naar nog meer verdeeldheid. Het maakt de rijken nog rijker en de gewone burger nog armer. Sterker nog: men stelt dat bezit niet meer nodig is. Een van de slogans met het doel voor 2030 is: You will own nothing and you will be happy!

Daar geloof ik dus niets  van. Zeker niet als dat geen bezit meer hebben wel voor ons burgers geldt, maar niet voor de rijken. Want zij verhuren alles wat je nodig bent en verdienen er dus weer aan.

Partijen hebben zich van een andere kant laten zien

Het eerste “Corona-jaar” zit er op. En wat mij betreft per direct ook het laatste. Maar of dat zo is hangt voor een groot deel van de politiek af. Daarom is stemmen nog nooit zo belangrijk geweest. En aan de hand van hoe partijen afgelopen jaren hebben gere(a)geerd, hebben we deze partijen van een heel andere kant leren kennen. Corona stond immers in geen enkel verkiezingsprogramma.

Opvallend is dat veel partijen van oppositie ineens ondersteuners van het beleid zijn geworden. Kritische vragen worden nog zelden gesteld. Misschien omdat men er nooit over heeft nagedacht, geen visie heeft, of omdat men bang is afgerekend te worden. Maar wil je nu juist niet een partij die wel nadenkt en in ieder geval emotie loskoppelt van beleid?!

Ik vind het onvoorstelbaar dat met alle gemak grondrechten terzijde worden geschoven en dat men zelfs een nieuwe “spoedwet” met vergaande buitenwerking stelling van Eerste en Tweede Kamer heeft geaccepteerd.

En wat te denken van een mondkapjes plicht voor mondkapjes waarvan ze zelf zeggen dat ze niet werken, maar worden ingezet als middel voor gedragsverandering?! Dat is een vergaande inbreuk op grondrechten en de meerderheid ging er mee akkoord.

Of wat te denken van de glijdende schaal ten aanzien van bijvoorbeeld een directe of indirecte vaccinatieplicht. In november werd nog een motie aangenomen dat dit nooit zou mogen gebeuren en nu heeft Rutte binnen de EU al aangegeven geen grote bezwaren te zien voor een vaccinatiepaspoort. Kaag geeft aan een voorbeeld te willen nemen aan Israël waar ze al met zo’n paspoort zijn begonnen en De Jonge heeft reeds advies ingewonnen bij de Gezondheidsraad.

Het kabinet legt de motie dus gewoon naast zich neer. Maar erger nog is dat er tot nu toe nog maar weinig partijen in opstand zijn gekomen om de grondrechten van ons te beschermen en hard aan de noodrem te trekken. Een vaccinatiepaspoort waarmee je toegang krijgt tot en of bepaalde privileges ten opzichte van mensen zonder paspoort, is gewoon een nieuwe vorm van apartheid en daarmee discriminatie! Bijna alle partijen zijn tegen discriminatie. Wilders krijgt de wind van voren als hij het over bijvoorbeeld Marokkanen heeft. Maar diezelfde partijen gaan nu meewerken aan een systeem waarbij mensen met een andere mening worden uitgesloten.

Ja, maar ze doen het voor de gezondheid? Een partij die iedere burger als potentiële ziekteverwekker of -verspreider ziet, is het niet waard om een stem te krijgen. Gezondheid is zo veel meer dan het niet ziek worden van een virus!

Bij de meeste partijen blijkt dus of de angst of het RIVM aan het roer te staan. Voor de toekomst moet je je serieus afvragen of dergelijke politici wel capabel zijn voor hun functie. Want juist in tijden van crisis wil je mensen die niet uit angst en andere emotie reageren, maar mensen die naar de feiten durven te kijken en deze in het juiste perspectief weten te plaatsen, door een helikopterview te hebben.

Van links naar rechts

Ik weet nog goed dat ik de eerste keer mocht stemmen. Zo wel op school als thuis hebben we er stevig over gediscussieerd. Mijn opa en oma stemden CDA, omdat ze dat altijd deden (of op de partijen die zijn opgegaan in het CDA). Maar daarmee stemden ze op Lubbers. In die tijd is het woord “Belubberen” ontstaan. Google er maar eens op, dan ontdek je dat dit geen positief woord is.

Ik kon niet begrijpen dat mijn Opa en Oma stemden op een man die dingen wist te verdraaien en naar zijn hand wist te zetten. Ik snapte ook niet dat zij konden kiezen voor een partij die voor kernwapens was. Maar voor hen was de C van Christelijk in het CDA van doorslaggevend belang. Feitelijk waren zij gewoontestemmers. En helaas zijn er daar nog steeds heel veel van. Ik hoop dat jij wel de tijd neemt om serieus na te denken op wie je gaat stemmen.

Ik heb dat jaar gestemd op Jan Terlouw. In de eerste plaats omdat ik hem een integer persoon vond (en nog steeds vind) en in de tweede plaats omdat ik me destijds in de meeste standpunten van D66 wel kon vinden. Dat kan ik nu echt niet meer zeggen. En pas hoorde ik Jan Terlouw in gesprek met Jan Pronk (voormalig PvdA) zelf ook zeggen dat hij zich eigenlijk niet meer in de partijstandpunten kon vinden, maar trouw bleef stemmen in de hoop dat het tij zou keren. Jan Pronk (in mijn ogen ook een integer persoon) heeft het lidmaatschap van de PvdA jaren terug al opgezegd omdat hij ook vond dat de PvdA haar afkomst verloochende. Deze van oudsher linkse en middenpartij zijn opgeschoven naar rechts en de VVD die stond voor liberaal en rechts is ook opgeschoven naar links (het huidige programma had zo waar van de SP kunnen zijn).

In de afgelopen decennia zijn de standpunten van partijen gewijzigd. Dat mag natuurlijk. Gewoontestemmers moeten zich dat echter wel bewust zijn. Veel partijen vinden dat er meer vanuit Brussel (door de EU) geregeld moet worden. Veel partijen zijn de kleine man uit het oog verloren en richten zich op de hoger opgeleiden. Veel partijen zijn het MKB uit het oog verloren en kiezen voor de mega grote bedrijven. Die zijn misschien wel goed voor werkgelegenheid, maar betalen weinig tot geen belasting omdat ze deals met de belastingdienst hebben kunnen sluiten. Allemaal belangrijke punten om je eigen visie over te vormen, maar die dit jaar volgens mij van ondergeschikt belang zijn.

De jaren daarna heb ik altijd links gestemd, waarvan de laatste keren op de SP. Je kunt dus wel zeggen dat ik een links georiënteerd persoon ben. Maar 2020 heeft alles op de kop gegooid. Zonder het te weten werd ik op basis van mijn gedachten ten aanzien van de crisis al snel in het hok van rechts geplaatst door de media. En hoe dat kan? De “rechtse” partijen als PVV en FvD zijn eigenlijk de enige partijen die zeer kritisch zijn gebleven en voornamelijk op basis van feiten en minder vanuit emotie naar de gehele Corona-crisis kijken.

Ik ben vrij rationeel ingesteld en heb daarom ook altijd naar de feiten gekeken. Ik heb vanaf het begin mijn zorgen gehad over de aanpak omdat deze in mijn ogen op basis van emotie en achterhaalde gegevens werd gevoerd. Covid staat nog steeds op de lijst A van gevaarlijke infectieziekten, terwijl ondertussen bekend is dat de IFR (dodelijkheid) overeenkomt met een stevige griepgolf, terwijl de ziekten op deze lijst ziekten als Ebola zijn. Corona wordt nu nog steeds als Ebola benaderd. Het is alsof je dacht een giftige spin in huis te hebben en daarvoor een speciale dienst hebt gevraagd om te komen, maar dat je ondertussen weet dat het een gewone kruisspin betreft, maar nog steeds de speciale dienst voor uitheemse dieren laat komen om de spin op te halen.

In 2020 heb ik daarom dingen gedaan die ik nog nooit gedaan heb. Ik heb alle leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Minister-President, Minister De Jonge, de pers, en meer aangeschreven met verschillende brieven. Alleen bij Wybren van Haga (toen nog een eenmansfractie) vond ik gehoor. Ik heb regelmatig mailcontact met hem gehad en gezien dat hij mijn vragen en zorgen ook in de Tweede Kamer onder de aandacht bracht.

En daarmee ben ik ineens van links naar rechts gegaan.

De Corona-aanpak als uitgangspunt

Zoals gezegd vind ik de Corona-aanpak op dit moment het meest belangrijke verkiezingsitem. Want dit bepaalt zowel de toekomst op korte termijn als lange termijn. Blijven we de maatschappij nog langer gevangen houden. Laten we het MKB failliet gaan. Maken we de komende economische crisis nog hoger. Blijven we behandeling van andere ziekten uitstellen. Blijven we jongeren hun belangrijkste jeugdjaren ontnemen. Of durven we te stellen dat de dood bij het leven hoort en dat we ons best doen om de risicogroepen te beschermen, maar dan zonder dat hiervoor de maatschappij kapot gaat.

Als het om Corona gaat, staat voor mij de FvD als enige partij het meeste met de voeten stevig op de grond en weten zij de emotie los te koppelen van de feiten en zich ook te richten op deze feiten. Helaas krijgen ze geen bijval van de grote partijen.

Binnen deze partijen is geen ruimte voor een ander geluid dan de partijpolitiek en de partijpolitiek lijkt te worden afgestemd op de geluiden uit de samenleving afkomstig uit peilingen. Men vergeet daarbij echter dat men bij deze peilingen vooral de emoties van de mensen peilt. En deze emoties worden gevoed door een kabinet (en media) dat continu met worstcase scenario’s komt. Dit terwijl de worstcase scenario’s van het RIVM nog nooit zijn uitgekomen, men cijfers niet normaliseert waardoor ze eigenlijk niet te vergelijken zijn, parameters aanpast waardoor het steeds erg blijft lijken (van dagelijkse meldingen van doden, naar ziekenhuisopnamen, naar positieve testuitslagen, naar steeds groter maken van de groepen die getest moeten worden).

Het is als of mensen mensen zien wegrennen voor een instortend gebouw en blijven doorrennen omdat ze denken dat het om een wolkenkrabber gaat, terwijl wanneer men achterom zou hebben gekeken, men gezien zou hebben dat het slechts om een houten schuurtje gaat.

Wegrennen uit angst is vaak een prima eerste reactie. Er is echter wel een moment waarop je even achterom moet kijken of te zien of je al kunt stoppen met rennen en of je weer terug kunt lopen!

In onderstaande video schetst Thierry Baudet op een duidelijke manier wat er aan de hand is. Dit aan de hand van onder andere een spinnenfobie!

 

Coronastandpunten zittende partijen

Corona stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Iedere partij werd er vorig jaar door verrast. Nog verrassender is hoe men vervolgens is omgegaan met verschillende standpunten. Hierna volgt een overzicht van verschillende ingediende moties. Op basis daarvan leer je partijen van een andere kant kennen. Standpunten lijken zo maar te kunnen wijzigen, zonder duidelijke motivatie.

Door te kijken naar waar partijen in de praktijk voor gestaan hebben in de achterliggende periode, kom je vaak meer te weten over een partij dan alleen naar de mooie woorden uit een partijprogramma te kijken.

Vaccinatieplicht

IC-capaciteit

Gingen we vorig jaar in een zogenaamde Intelligente lockdown om te voorkomen dat de zorg het niet meer aan zou kunnen, is het natuurlijk logisch om te kijken of de IC-capaciteit kan worden uitgebreid. De regeringspartijen plus PvdA vinden het niet nodig om dit te onderzoeken. Probeer dat maar eens uit te leggen.

Zelfs in tijden van bedden tekorten is men doorgegaan met het sluiten van ziekenhuizen. Dit omdat de regeringspartijen dat geen probleem vonden? Hoe dan?!

Beleid maken op basis van goede bronnen

Wanneer je de PCR-test uitslagen gebruikt om te kijken hoe het virus zich in Nederland ontwikkelt en er zijn serieuze vragen over de betrouwbaarheid van deze test, dan is het toch niet meer dan logisch dat je onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van de test. Je hele beleid wordt daar immers op stoeld? Zowel de regeringspartijen als een aantal andere partijen vinden dat echter niet nodig. Hoe kun je deze partijen dan nog serieus nemen.

Belangrijkste en feitelijks sturende adviseur is het RIVM. Is het dan niet meer dan logisch dat de RIVM-modellen waar het beleid aan wordt opgehangen, openbaar worden gemaakt, zodat een ieder mee kan kijken en mogelijke onvolkomenheden zichtbaar gemaakt kunnen worden? De regeringspartijen, met uitzondering van de CU vinden van niet. De motie is wel aangenomen, maar in de praktijk zijn de modellen nog steeds niet echt openbaar.

Onderzoek naar behandelingsmethoden laten doen

Dat Minister De Jonge een tunnelvisie heeft, weten we. Hij roept al vanaf het begin dat vaccins de enige oplossing zijn om uit de crisis te komen. Alleen een dergelijk standpunt is al een brevet van onvermogen. Maar helaas zitten er meer van dat soort piloten in de Tweede Kamer. Zo heeft men de motie  om onderzoek te doen naar HCQ in eerste en tweede lijn verworpen en ook onderzoek naar Ivermectine heeft men afgewezen. Van beiden is ondertussen bekend dat ze wel degelijk een positief effect kunnen hebben voor mensen die ziek zijn geworden. Raar om hier niet naar te willen kijken, aangezien zieken meer baat hebben bij een behandeling dan te moeten wachten op een vaccin.

Belangenverstrengeling

Het is absurd dat adviseurs vanuit bijvoorbeeld het RIVM belangen hebben bij bijvoorbeeld de PCR-test en/of vaccins. Toch vinden de regeringspartijen dat dit geen probleem is?

Nieuwe Partijen

De komende verkiezingen is de keuze reuze. Er zijn veel nieuwe partijen waarop men kan stemmen. Eerlijk gezegd heb ik me weinig in deze partijen verdiept. Omdat ze zo nieuw en toch onbekend zijn, ben ik bang dat ze klein blijven en weinig invloed kunnen uitoefenen. Maar als ik de stemwijzer doe, kom ik wel bij deze partijen terecht.

Lijst 30 is ook zo’n nieuwe partij. In deze partij heb ik me wel enigszins verdiept, omdat Willem Engel op de kieslijst van deze partij staat. Willem maakt zich samen met de mensen van Viruswaarheid hard voor een normale samenleving. Daarvoor gaan ze onder andere de strijd in de rechtszaal aan met de overheid. Daarnaast brengen zij continu feiten onder de aandacht. Het bijzondere is echter dat Willem in de media wordt weggezet als Wappie, met als gevolg dat mensen die feitelijk zijn mening delen vaak zeggen dat ze niet bij Willem horen. Heel bijzonder.

Lijst 30 zou best wel eens de luis in de pels kunnen worden van de gevestigde orde. En mogelijk worden ze zo ook gezien. Want nog voordat ze deel konden nemen aan de verkiezingen wordt hen het leven al zuur gemaakt en worden ze tegengewerkt. Zo staan ze bijvoorbeeld niet op iedere stemlijst.

Lijst 30 heeft echter diverse mensen op de lijst staan die echt vanuit een missie in de politiek willen stappen. Mensen die op basis van feiten willen werken aan onze toekomst. Daarmee is dit voor mij zeker een serieuze partij. Maar zoals gezegd is de vraag of de bekendheid groot genoeg is om in de Tweede Kamer terecht te komen. Aan de andere kant is Forum de vorige keer ook met slechts 2 zetels in de kamer gekomen, maar hebben ze zich stevig weten te roeren.

Wat gaat het worden?!

Personen zijn voor mij vaak nog belangrijker dan een partijprogramma. Van Rutte weten we dat hij mooie verhalen kan houden, maar vervolgens zo glad als een aal is. De regerende partijen hebben het voor mij sowieso verprutst (zoals hiervoor wel duidelijk is geworden). Daar ga ik dus niet op stemmen. Ik vind het daarom heel erg spijtig dat Pieter Omzigt bij het CDA zit. Pieter is een voorbeeld van een integer persoon, die ook heeft laten zien dat hij zich echt inzet voor de zaak. Hopelijk komen er meer van dit soort mensen in de Tweede Kamer.

Binnen de zittende partijen heb ik ten aanzien van het Corona-beleid de meeste aansluiting bij Wybren van Haga. Van eenmanspartij is hij samengegaan met FvD. Forum is nu niet de eerste partij waar ik normaliter op zou stemmen. Niet het feit rond de framing van Baudet speelt daar in mee. Want juist rond de verkiezing probeert de pers outsiders graag in diskrediet te brengen. Het verkiezingsprogramma kent ook een aantal zaken waar ik me niet in kan vinden. Maar op dit moment zijn deze van ondergeschikt belang.

En dan is er de nieuwkomer lijst 30. Ook Willem heeft mijn sympathie. Maar of hij het nu wordt of Van Haga, dat weet ik nog niet zeker. Het programma van Lijst 30 past beter bij mij. Maar zal de bekendheid van deze partij groot genoeg zijn om met een aantal zetels in de Tweede Kamer te komen. Was Van Haga maar samengegaan met lijst 30, dan was de keuze duidelijk.

Eerlijke verkiezingen

Ik hoor mensen die zeggen dat de verkiezingen niet eerlijk zullen verlopen en dat de gevestigde orde deze wel zal laten manipuleren. Daarom zou je niet moeten gaan stemmen. Dit vind ik een kortzichtig uitgangspunt. Zonder bewijs van fraude kan iedereen wat roepen. Uiteraard moet je er wel kritisch naar blijven kijken. Juist ook omdat dit keer stemmen per post mogelijk is en hierdoor wel enige fraudegevoeligheid wordt toegevoegd.

Maar als je niet gaat stemmen, weet je zeker dat je stem geen effect heeft. Degene die niet gaat stemmen, mag in mijn ogen dan ook daarna niet klagen. Niet stemmen betekent voor mij dat je instemt met de uitkomst van wat anderen voor je beslissen. Dus niet stemmen is meestemmen met de meerderheid.

 

Succes met het maken van je beslissing!

 

Bert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *