Zorgen

Lieve mensen,

Ik hoop dat je de moeite wilt nemen om deze brief te lezen, want er moet mij wat van het hart. Ik maak me namelijk ernstig zorgen over wat er op dit moment (januari 2020) allemaal gebeurt en de ontwikkelingen die gaande zijn. Als ik je slechts een jaar geleden zou vertellen hoe ons leven er op dit moment uit zou zien, had je het waarschijnlijk niet geloofd. Maar ik ben bang dat we op een glijdende schaal terecht gekomen zijn, waarbij partijen met andere belangen, gebruik maken van de situatie. Dit met als gevolg dat we niet weer teruggaan naar de vrijheden die we tot vorig jaar hadden.

Ik maak mij ernstig zorgen dat de vrijheid die we vorig jaar groots hadden willen vieren en de vrijheid waar mijn grootouders voor hebben gestreden, in het gedrang is. Op dit moment is het al zo dat je een afwijkende mening hebt, je wordt geframed en je als niet goed wijs wordt weggezet, zodat je niet serieus genomen hoeft te worden.

We leven in principe in een vrij land waar een ieder zijn mening mag hebben en mag uiten. Al heb ik helaas ook gemerkt dat de grote tech bedrijven berichten verwijderen (censureren. Bijvoorbeeld berichten afkomstig van wetenschappelijke instituten) als die mening niet binnen hun opvatting past. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling.

De volgende stap is die van uitsluiting. En die is dichterbij dan je denkt. Deze week wordt er in Brussel bijvoorbeeld al gesproken over een vaccinatiepaspoort, waardoor je straks niet meer naar andere landen mag reizen als je geen vaccinatiepaspoort hebt. Maar wat nu als ik daar een andere opvatting over heb? Is de volgende stap dan uitsluiting van (bepaald) werk en/school?! Maar in ieder geval leidt dit tot een (in)directe vaccinatieplicht. Hoe je ook tegenover vaccinatie staat, je kunt alleen al ethisch gezien een ander toch niet tot zo iets verplichten wanneer deze daar een ander standpunt in heeft.

Ik heb mij serieus verdiept in het vaccin van Pfizer/BionTech. Zo heb ik onder andere de tijdelijke toelating van de EMA en het advies van de Gezondheidsraad bestudeert. Er staat daar veel informatie die je niet hoort, maar volgens mij wel van belang is om zelf een beslissing voor je eigen situatie te nemen. In dit blog heb ik mijn bevindingen uitgewerkt zodat je zelf een afgewogen beslissing kunt nemen.

Let wel, ik ben zeker geen virusontkenner (al noemt onze minister-president je wel zo op het moment dat je vragen stelt). Er zijn mensen ziek; er gaan mensen dood; er is een probleem in de zorg; er lijden vele mensen onder de maatregelen. Voor mijn gevoel is de aanpak disproportioneel en ik heb geen onderbouwde argumenten kunnen vinden die mijn gevoel tegenspreken. Hierbij baseer ik me op feiten.

Ook wij zijn getroffen door de maatregelen. Van de financiële regelingen kunnen we geen gebruik maken. Afgelopen jaar is ons inkomen met slechts 20% verminderd doordat we deels ander werk hebben kunnen doen. Maar voor dit jaar ziet het er voorlopig nog slechter uit omdat ook dat werk is komen te vervallen. Kijk ik daardoor egoïstischer naar de zaak? Wellicht. Maar misschien ook wel realistischer omdat ik op zoek ben gegaan naar antwoorden. Ik heb in ieder geval ruim de tijd gehad om mij in alles te verdiepen en heb dan ook veel ontdekt.

Al vast bedankt voor het lezen. Een reactie wordt zeker gewaardeerd maar hoeft niet.

Met vitale groet,

Bert Tijhoff

P.S. Lees hier wat ik als mijn missie zie.